Tanaka กล่าวถึงผู้จะมาสืบทอดบท Luffy จาก One Piece แทนเธอ

Tanaka กล่าวถึงผู้จะมาสืบทอดบท Luffy จาก One Piece แทนเธอ ประเด็นดังกล่าว มีการสัมภาษณ์พูดคุยกัน ในตอนล่าสุดของรายการทอล์กโชว์ “Bokura no jidai” (Our era) ที่ออกอากาศไปเมื่อ 28 ก.ค. 2019 โดย Tanaka ได้พูดถึงสิ่งที่ อ.Eiichiro Oda ผู้แต่งมังงะ One Piece มักจะหยอกอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับความยาวของมังงะเรื่องนี้ เธอตอบว่า “กว่าจะจบ ชั้นอาจไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะคะ และเมื่อเวลานั้นมาถึง ชั้นหวังว่าแฟนๆ One Piece สามารถยอมรับคนที่ชั้นเลือกให้มาพากย์เสียงแทนได้ค่ะ”

Mayumi Tanaka นักพากย์หญิงประสบการณ์สูง ผู้พากย์เสียงเป็น Luffy จาก One Piece มานานถึง 20 ปี แล้ว ซึ่งขณะนี้ เธอมีอายุ 64 ปีแล้ว ในขณะที่นักพากย์จาก One Piece มีอายุ-สังขารมากขึ้นเรื่อยๆ Tanaka ก็ได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับคนที่จะมาพากย์เป็น Luffy ต่อจากเธอ

ปัจจุบัน Nozawa มีอายุถึง 82 ปีแล้ว ซึ่งเธอได้กล่าวแบบหยอกล้อ(กึ่งบัฟ) ถึงการมาพากย์บท Luffy “ชั้นสามารถพากย์เสียงได้ จนกระทั่งมีอายุราวอย่างน้อย 100 ปี ชั้นคิดว่า ชั้นสามารถทำงานนี้ได้ จนถึง อายุ 128 ปี เลยล่ะ”