six6club

จำใจต้องหยุดตีพิมพ์ต่อ World Trigger สาเหตุคือ ?

เนื่องจากผู้เขียนอย่างอาจารย์ Ashihara Daisuke มีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นเอง โดยจะเริ่มหยุดเขียนตั้งแต่ฉบับมิถุนายนเป็นต้นไป (วางจำหน่ายวันที่ 2 พฤษภาคม 2022) อาจารย์ Ashihara เป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม ส่งผลให้ตัวเรื่อง World Trigger […]

Read More →