Dawn of the Witch เชื่อมโยงกับ Grimoire of Zero ประกาศสร้าง อนิเมะไตรภาคแล้ว !

Dawn of the Witch หรือ Mahoutsukai Reimeiki ผลงานนิยายแฟนตาซีของ อ. Kobashiri Kakeru ได้ถูกสำนักพิมพ์ Kodansha ประกาศว่าจะถูกนำมาดัดแปลงสร้างเป็นอนิเมะทีวีแล้ว การประกาศสร้างอนิเมะนั้นมีขึ้นพร้อมๆกับการเผยภาพปกนิยาย Dawn of the Witch เล่ม 3 ที่กำลังจะวางแผงตามร้านหนังสือในญี่ปุ่นวันที่ […]

Read More →