Attack on Titan คว้ารางวัล Crunchyroll Anime Award 2022 !

Crunchyroll แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอนิเมะเจ้าใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดรายการมอบรางวัลทุก ๆ ปีตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งใน Crunchyroll Anime Award 2022 ครั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022 […]

Read More →