Aniplus-Asia จะฉายในวันที่ 16 ตุลาคม

Aniplus-Asia จะฉายในวันที่ 16 ตุลาคม Aniplus-Asia ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามันจะออกอากาศอนิเมะต้นฉบับทางโทรทัศน์ Stars Align (Hoshiai no Sora) การออกอากาศจะฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 16 ตุลาคมเวลา 18.00 […]

Read More →