Netflix เตรียมจะฉายสตรีมซีรี่ย์ One Piece ทั่วโลก แต่เป็นเวอร์ชั่นละครคนแสดง

Netflix เตรียมจะฉายสตรีมซีรี่ย์ One Piece ทั่วโลก แต่เป็นเวอร์ชั่นละครคนแสดง ข่าวดังกล่าวมีการยืนยันมาจาก Netflix รวมถึงผู้แต่งวันพีชอย่าง อาจารย์ Oda ซึ่ง อาจารย์ ได้ออกมาเขียนข้อความที่ระบุไว้ว่า “ผมรู้ว่า […]

Read More →