อนิเมะหนุ่มแข่งม้า Fanfare of Adolescence ฉบับสมบูรณ์พร้อมฉายให้ชมกันแล้ว

Gunjo no Fanfare หรือ Fanfare of Adolescence เป็นอนิเมะแนววัยรุ่นแข่งม้า โดยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มวัย 15 ปีที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักขี่ม้า (Jocky) และต้องใช้เวลา 3 ปีในการเรียนขี่ม้าในโรงเรียนแข่งม้า […]

Read More →