Shin Mahouka

ไลท์โนเวล พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท จะมีภาคใหม่ให้ติดตามสองภาค

ไลท์โนเวล พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท จะมีภาคใหม่ให้ติดตามสองภาค ทวิตเตอร์ทางการของไลท์โนเวล พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท ได้ลงทวิตแจ้งเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ปี 2020 ที่ผ่านมาว่า ไลท์โนเวลชุดนี้จะมีภาคใหม่ให้ติดตามถึงสองภาค เรื่องแรก ตอนนี้ใช้ชื่อชั่วคราวว่า Zoku […]

Read More →